ROYAL L

ROYAL L


Kết hợp với 14 loại dược liệu quý để hỗ trợ tốt nhất cho phái nữ, cân bằng và điều tiết hoocmon nữ.

Giá bán: 1.700.000 VNĐ

Mô tả

Kết hợp với 14 loại dược liệu quý để hỗ trợ tốt nhất cho phái nữ, cân bằng và điều tiết hoocmon nữ.